Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!    

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

01-04-2016

Gebruik na het aanklikken van onderstaande links steeds de retourknop van uw webbrowser om terug te keren naar deze pagina!

Het LindA Project is door de Belastingdienst aangewezen en geregistreerd als ANBI, dat betekent "Algemeen Nut Beogende Instelling". Om hiervoor in aanmerking te komen moet een stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Zie de informatie van de Belastingdienst onder "ANBI"

Omdat Het LindA Project een ANBI is, betekent dit dat: 
uw giften aan Het LindA Project, onder door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting;
giften/sponsordonaties aan Het LindA Project, onder door de Belastingdienst gestelde voorwaarden, voor bedrijven aftrekbaar zijn van de vennootschapsbelasting;
Het LindA project schenkingen en legaten kan ontvangen zonder dat daarover schenkings- en successierechten verschuldigd zijn.

Voor meer informatie van de Belastingdienst over het doen van giften/donaties, klikt u op "periodieke en gewone giften"
Voor periodieke giften gelden door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Klik op "voorwaarden periodieke giften" 
Voor gewone giften gelden ook voorwaarden. Klik op 
"voorwaarden gewone giften".


Standaardovereenkomst periodieke gift
Voor de aftrekbaarheid van periodieke giften is het noodzakelijk dat u een 
standaardovereenkomst van de Belastingdienst gebruikt. Deze overeenkomst kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst. 

U gaat als volgt te werk:

Klik op 
downloaden en download het eerstgenoemde document "Periodieke gift in geld"; 

Vul dit formulier volledig in met behulp van uw PC en print dit document direct uit (niet eerst downloaden!);
Het formulier is in tweevoud, onderteken beide exemplaren;

Meld uw voornemen om een periodieke gift te doen via onze e-mail: info@hetlindaproject.nl 

Stuur de twee ondertekende formulieren naar ons secretariaat: Het LindA Project, Regent Smitsstraat 62, 5272 BD Sint-Michielsgestel; wij sturen een door ons ondertekende exemplaar naar uw huisadres terug.

Mocht u geen printer hebben of andere problemen ondervinden, stuur dan een e-mail naar info@hetlindaproject.nl

Bij voorbaat onze hartelijke dank!