SCHOOLPROJECT    

SCHOOLPROJECT

01-04-2016
De fasen 1 en 2 van het Schoolproject zijn afgerond: de bouw van 5 klaslokalen en daarna nog 2 !!

Nu is er nog veel geld nodig voor de afwerking van de gebouwen(fase 3), te weten het pleisteren, verven, aankoop van meubels, lesmateriaal, solar, waterleiding (pomp) en dat soort zaken.
                                     Het nieuwe schoolcomplex

Onze hartelijke dank voor het afronden van fasen 1 en 2 van het Schoolproject !

Dankzij o.a. een donatie van de Ontmoetingskerk Haarlem-Schalkwijk konden we verder bouwen aan de school.

De Romney loods is getransformeerd. Alle lokalen zijn er nu uit en in plaats daarvan zijn er nu de kamer van het hoofd van de school, de kamer van het adjunct-hoofd, tevens ziekenboeg, een opslagruimte, een bibliotheek en de personeelskamer.
De andere helft van de loods doet dienst als eetzaal, spelletjesruimte en schuilplaats voor als het regent.

Waar gingen de klaslokalen voor groep 1 en 2 dan naar toe? Wel, daar hebben we een apart gebouw voor neergezet, naast de keuken.
 
We hebben nu dus een volledig stenen gebouw, alle kinderen zitten in een stenen gebouw! Wat een prestatie, al zeg ik het zelf. Hartelijk dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!

We hebben een geweldig team leerkrachten en er zijn ongeveer 150 leerlingen op de school.

Nu komt de afwerking van de gebouwen (Fase 3),  te weten het pleisteren, verven, meubels, lesmateriaal, solar, waterleiding (pomp) en dat soort zaken.

Voor het afronden van fase 3 hebben we dringend nog
extra duizenden Euro's nodig. Helpt u ons?

Met vriendelijke groet,

Jozina van Eerdenburg
voorzitter Het LindA Project