Sponsoring    

Er is veel geld nodig om alle kinderen te verzorgen en naar school te laten gaan. Daarnaast hebben we nog veel andere kosten, zoals de salarissen van de locale werknemers, onderhoud aan gebouwen, vaste lasten enzovoorts.

Voor een gedeelte van onze kinderen hebben wij sponsors gevonden. Hier zijn wij erg dankbaar voor, maar u begrijpt dat ook de overige kinderen dringend sponsors nodig hebben! Dit kan een particulier zijn, maar natuurlijk ook een bedrijf of vereniging.

Gelukkig ontvangen we ook vaak algemene giften van diverse mensen, instellingen en bedrijven. Maar die inkomsten zijn onzeker, het valt soms niet mee om de eindjes aan elkaar te knopen. 

Kinderen die een sponsor nodig hebben 

Klik hier voor deel 1deel 2 en deel 3 van de foto's van kinderen die nog een sponsor nodig hebben!


Wij hebben uw hulp hard nodig!
U kunt de weeskinderen op de volgende manieren helpen: 

U kunt een éénmalige of periodieke gift geven
Alle bedragen zijn welkom! Uw gift komt ten goede aan alle activiteiten van de stichting ten behoeve van de weeskinderen. 
En uw giften zijn fiscaal aftrekbaar!

U kunt 'Vriend van Het LindA Project' worden
Voor € 25 per jaar wordt u 'Vriend van Het LindA Project' en helpt u op structurele basis het lot van de vele weeskinderen te verbeteren.

U kunt een specifiek kind sponsoren door:
- een kind basisschoolonderwijs te geven voor € 30/maand
- een kind vervolgonderwijs te geven voor € 60,-/maand
- een kind verzorging* te geven voor € 30/maand     *Verzorging: onderdak, voedsel, kleding, medische zorg etc.

Deze bedragen zijn indicatief, vanzelfsprekend zijn alle giften welkom!  

Als u een weeskind wilt sponsoren, stuur dan een e-mail naar info@hetlindaproject.nl
In overleg kunnen we een kind aan u toewijzen. Misschien heeft u voorkeur voor een jongetje of een meisje, of voor een kind op de lagere school of op het middelbare- of beroepsonderwijs. 

U krijgt desgewenst foto's en informatie over het kind dat u steunt en u kunt met hem/haar corresponderen. Als de vastgestelde bedragen voor u hoger zijn dan wat u kunt missen per maand is het mogelijk samen met iemand anders een kind te steunen.


U kunt helpen met het werven van fondsen
Wij hebben vrijwilligers nodig die ons willen helpen met het werven van fondsen, bijvoorbeeld door acties te organiseren.

Belangrijk!
Als u besluit donateur te worden is het handig dit even aan ons te laten weten. 
Dit kan per e-mail: info@hetlindaproject.nl

Wij zenden u dan een e-mail met het verzoek uw naam- en adresgegevens aan ons door te geven. Deze gegevens zijn van belang voor o.a. het verzenden van de Nieuwsbrief. Wij vragen u ook of u de Nieuwsbrief per e-mail wil ontvangen.

Bij voorbaat dank!Bankgegevens

U kunt uw donatie storten op de volgende bankrekening: 
NL 02 INGB 0000111049
Stortingen ten name van: Het LindA Project, 
Regent Smitsstraat 62, 5272 BD  Sint-Michielsgestel

Wij hebben niet de mogelijkheid om giften te incasseren, dit om onze kosten te drukken.Wij vragen u het overmaken van periodieke giften zelf bij uw bank te regelen. 
U kunt geen betalingen verrichten met uw creditcard.
U kunt wel gebruik maken van PayPal, als u een rekening heeft geopend bij PayPal. Gebruik dan ons e-mailadres: info@hetlindaproject.nl


Wat u van ons kunt verwachten als u een donatie doet
 
U krijgt minimaal 3 keer per jaar een nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen. Zorgt u er wel voor dat we uw e-mailadres of postadres hebben! Wij zorgen dat al het geld daar komt waar het voor bestemd is, bij ons blijft helemaal niets aan de strijkstok hangen! Wij zijn een kleine, transparante organisatie.


Uw giften aan Het LindA Project zijn fiscaal aftrekbaar 
Voor meer informatie, klikt u op "Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar".

Verdere informatie
Mocht u meer informatie willen dan kunt u een e-mail sturen naar info@hetlindaproject.nl
Onze gegevens vindt u op de pagina "Contact"
Zie voor specificaties van de kosten van onderwijs de pagina 'S.O.S. scholingsprogramma'.