Acties & Donaties    

Wij zijn erg dankbaar voor alle mensen die onze stichting een warm hart toedragen en ons werk steunen door middel van financiële giften of door inzet van tijd en middelen. Hieronder staat een overzicht van fondsenwervingsacties en giften die wij de afgelopen tijd mochten ontvangen van particulieren, kerken, scholen, stichtingen en bedrijven. 

De namen van particulieren, bedrijven en instellingen (met uitzondering van kerkgenootschappen) die donaties hebben gedaan, noemen wij vanwege privacy-redenen niet op onze website. 

Namens de kinderen en het bestuur: HARTELIJK BEDANKT!

Op 13-02-2015 ontvingen wij een grote gift van een gulle donateur uit Engeland (3200 Britse ponden, ruim € 4500), waardoor wij de eerste fase van het Schoolproject hebben kunnen afronden.

Op 07-05-2015 kregen wij een ruime, extra donatie van onze Zwitserse donateur (€ 2000) die gebruikt is voor de aankoop van 2 motorfietsen en de reparatie van onze auto, waardoor voorlopig onze transportproblemen zijn opgelost.

De Protestantse Gemeente Schiedam heeft onze stichting op het collecterooster voor 2015 gezet; de collecteopbrengst ontvingen wij op 31 juli 2015 en bedroeg € 381,18.

Op 27-08-2015 ontvingen wij een grote gift van een donateur uit Vlijmen (3000 Zwitserse Francs, ruim  2700 Euro), die wij hebben kunnen aanwenden voor de omheining van de school en de schoolgelden voor het derde trimester.

Wij ontvingen op 19-10-2015 de collecteopbrengst van de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (Dorpskerk) ten bedrage van € 97,47.

Op 2 november 2015 ontvingen wij van een bedrijf in Oss een genereuze gift van € 1000,-

Graag willen wij al degenen die betrokken waren bij de bazaar in de Ontmoetingskerk te Schalkwijk/Haarlem op 14 november 2015 heel hartelijk bedanken voor hun inspanningen! Uit de opbrengsten van deze bazaar is de royale donatie van € 2235,- aan onze stichting mogelijk geworden, waarvoor onze dank!

In Uganda hebben we vier jongens en één meisje, allen ex-studenten van onze school, kunnen helpen bij het opzetten van hun eigen zaak. Twee van hen zijn werkzaam als loodgieter en twee als elektricien. Het meisje gaat een restaurantje beginnen bij de winkel van de vier jongens. Heel hoopgevend voor de toekomst van deze jonge mensen!