Agenda 2015/2016    

Activiteiten in de afgelopen periode:

Op 14 november 2015 heeft een bazaar plaatsgevonden in de Ontmoetingskerk te Schalkwijk, Haarlem, waarbij Het LindA Project één van de begunstigden was. Deze bazaar is een groot succes geworden! Uit de opbrengsten van deze bazaar is de royale donatie van € 2235,- aan onze stichting mogelijk geworden, waarvoor onze dank! 

Periode maart 2014 tot mei 2015: Schoolproject 1e fase succesvol afgerond! Het eerste gebouw met vijf klaslokalen is vrijwel gereed en is in gebruik genomen. 

Periode mei 2015 tot maart 2016: De Romney loods is getransformeerd en het schoolgebouw met de klaslokalen voor groep 1 en 2 is gereed en in gebruik genomen. 

Periode december 2015-januari 2016: inzamelingsactie met de "blikvanger", ons collectebusje (zie foto, hieronder).

Op 24 april 2016 hebben wij een info-tafel georganiseerd bij de Geref. Kerk te Lisse, waar wij zeer hartelijk werden ontvangen.
Er was voldoende belangstelling en we hebben onze stichting weer onder de aandacht kunnen brengen. 

Op 8 mei 2016 vond in de Geref. Kerk te Lisse een collecte plaats ten behoeve van Het LindA Project.
Opbrengst was € 125,99. hartelijke dank hiervoor!


Lopende acties:

Schoolproject fase 3: de afwerking van de schoolgebouwen: pleisteren, verven, meubels, lesmateriaal, solar, waterleiding (pomp), dat soort zaken.

We blijven rekenen op uw hulp! We hebben voor het afronden van deze fase in het Schoolproject nog vele duizenden Euros nodig. Zie Schoolproject