Jaap Bergsma (in memoriam)    

Bron: Haarlem op Zondag, november 2005:

Wees blij met Het LindA Project !

HAARLEM - Tijdens de adventsviering in de PKN-kerk aan 't Schalkererf in Schalkwijk is er aandacht voor Het LindA Project, een stichting die actief is voor weeskinderen in Noord-Oeganda door hen onder meer een veilig huis, een betere toekomst en schoon drinkwater te bieden. Dominee Basten verzorgt tijdens de dienst een heuse Powerpoint-presentatie met de activiteiten van Het LindA Project. Vooruitlopend op die bijzondere viering vertelt secretaris Jaap Bergsma (overleden op 3 juli 2012) over het hoe en waarom van de stichting.


Jaap Bergsma werkte tot 2002 op de hypotheekafdeling van de Postbank en zette zich al jaren vrijwillig in voor de CNV Dienstenbond. Daar leerde hij Jozina Linda van Eerdenburg kennen, waarmee hij begin 2000 samen Het LindA Project oprichtte. "Dat heeft niks te maken met haar voornaam hoor. Het is de afkorting van Licht in Dynamisch Afrika. Mevrouw Van Eerdenburg belandde ooit door een samenloop van omstandigheden in Noord-Oeganda, waar zij tegen een enorme armoede en talloze weeskinderen aanliep. Er was daar niets geregeld voor weeskinderen, op een dode stichting na. Die besloten we uiteindelijk nieuw leven in te blazen waarbij tegelijkertijd een stichting in Nederland het levenslicht zag. Mevrouw Van Eerdenburg is hierbij vooral actief in het probleemgebied zelf, terwijl ik in Nederland als secretaris en penningmeester fungeer", vertelt Bergsma.

Rebellenoorlog
Mevrouw Van Eerdenburg zegde haar baan in Nederland op en woont het grootste deel van het jaar in Noord-Oeganda, waar zij leiding geeft aan een locale staf van tien mensen. Ze wordt ondersteund door een klein team in Nederland, waaronder Jaap Bergsma. "We hebben nu zo'n honderd weeskinderen onder onze hoede die we scholing, kleding, eten en daarmee kans op een betere toekomst bieden. Er zijn in Noord-Oeganda zoveel weeskinderen doordat er nu al negentien jaar een rebellenoorlog woedt. Ouders en andere familieleden worden vermoord waardoor kinderen in een klap wees zijn en nergens terecht kunnen."

Waterbronnen
Naast eerdergenoemde hulp houdt Het LindA Project zich bezig met het aanleggen van schone waterbronnen. Daarvan profiteren inmiddels circa 30.000 mensen in de regio. Zij hoeven nog maar een kwartier te lopen in plaats van drie uur om water te halen. Water dat nu schoon en veilig is.
"Ook doen we aan voorlichting en preventie op het gebied van hiv en aids, in nauwe samenwerking met enkele andere instanties. Al ligt in Noord-Oeganda met dertien procent het aantal aids-gevallen een stuk lager dan in de meeste andere Afrikaanse landen, preventie en voorlichting blijft hard nodig. De kinderen die wij onder onze hoede hebben zijn hiv- en aids-vrij en dat willen we uiteraard zo houden."

Microscoop
Het LindA Project kan zo goed als zeker van de Kennemer Gasthuizen de nodige materialen tegemoet zien, waaronder verband, pleister en medicijnen. Overigens is tevens een microscoop heel hard nodig. "De weeskinderen moeten geregeld worden getest op hiv. Daarbij wordt bloed afgenomen dat onder de microscoop moet. Die is er tot nu toe nog niet."
Ook had Jaap Bergsma onlangs contact met minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking. Zij vertelde onder de indruk te zijn van Het LindA Project en staat open voor eventuele medewerking, mocht die nodig zijn.
Meer info is te verkrijgen op de website www.hetlindaproject.nl. En tijdens de adventsviering op zondag 11 december 2005, aanvang 10.00 uur in de PKN-kerk 't Schalkererf. Het gironr. van de stichting is thans (IBAN) NL02 INGB 0000 111 049.