Nieuwsbrief nr. 1 - 2012    

Maart

Kerst was in 2011 anders dan voorgaande jaren. Ik was er niet! Dus Patrick, onze project directeur en Charles, de student-sociaal werker, stonden er alleen voor. De kinderen vonden het maar niets. Maar groot was hun verrassing toen alles prima bleek te verlopen en er zelfs ook cadeautjes waren. Ik kreeg vele lieve brieven en tekeningen, we hebben elkaar gemist. Maar dit jaar gaan we ervan uit dat alles weer als vanouds zal verlopen. Als u deze brief leest, ben ik weer terug in Lira. Nog niet helemaal gezond, maar er is een goede thuiszorgverpleegster aanwezig, zuster Molly. Zij komt elke dag de operatiewond verzorgen. En ik heb een werkvergunning voor weer 3 jaar op de koop toe.

   
                      

Regende het dat het goot in December, er is tot op heden geen drup meer gevallen en de droogte is enorm. 34 graden, zon, geen wolkje aan de lucht. Dan opeens een enorme zandstorm. En daar vloog het dak van het meisjeshuis door de lucht.
Ook de tv antenne overleefde het niet. Tja.
De vakantie is ook weer voorbij, in de eerste 2 weken van februari ging iedereen weer naar school.


In Nederland is er sinds enige weken een verandering van bestuur.
Zoals we u al bericht hebben, had Marieke Ellens na 6 jaar toegewijde dienst haar functie als secretaris neergelegd en waren we op zoek naar een nieuwe secretaris. Die hebben we nu gevonden in de persoon van Philip Heintz. Daarnaast heeft Marcel Versteegh zich beschikbaar gesteld als bestuurslid en is (vanwege zijn bouwkundige opleiding) belast met de ontwikkeling en technische realisatie van het bouwproject. Welkom, beide heren!Een overzicht van alle bestuursleden van de drie stichtingen

Bestuur van Het LindA Project in Nederland:

Jozina van Eerdenburg - voorzitter; Jaap Bergsma - penningmeester (3 juli 2012 overleden);
Philip Heintz - secretaris; Marcel Versteegh – bestuurslid     

 
            
        Jozina                            Jaap                          Philip                        Marcel      
 

Het bestuur van de LindA Foundation in Uganda:  
   


John Ogwang Alele – voorzitter; Patrick Opio – secretaris
Jozina van Eerdenburg - penningmeester
     

            
            John                   Patrick                   Jozina                          Albert
 


Het bestuur van het LindA Project in Groot Brittanie:


Jozina van Eerdenburg – voorzitter/penningmeester
Albert Morris – secretaris Het Bouwproject                                       
                                                                
 gedwongen verhuizing................
                                                    
Vanwege de plannen van de electriciteitsmaatschappij worden wij gedwongen te verhuizen. Alhoewel er nog steeds geen nieuws is over de onteigeningscompensatie zijn we toch al druk bezig met de voorbereidingen van de verhuizing, dat begrijpt u. Vanwege de compensatietoekenning krijgen we niets terug van wat er na hun bezoek gebouwd is. Het is dus geld weggooierij om de gebouwen op ons oude stekkie te renoveren, waartoe wel een dringende noodzaak bestaat. Het dak van het meisjeshuis, Wim’s House, zal echter toch gerepareerd moeten worden. En dat is dan ook gebeurd. Onze twee nieuwe bestuursleden zijn voortvarend begonnen met het planmatig voorbereiden van het bouwproject voor een nieuw House of Grace, basisschool, beroepsschool, boerderij en woonruimte voor de medewerkers. Het land is inmiddels aangekocht (dankzij een geweldige donatie uit Groningen). Het ligt zo’n 2 km hemelsbreed verwijderd van waar we nu zitten. Er is een prachtige brochure gemaakt en er zal op de website een speciale pagina aangemaakt worden waarop te lezen valt hoe het gaat met de fondsenwerving. Dit bouwproject is een zelfstandig project (naast de andere projecten) en wordt gecoördineerd door Philip Heintz. Doet u mee?                        
                                                               
                                                        Goed nieuws, er is een lammetje geboren, Sunday!

Oproep


Na mijn terugkomst in Uganda ben ik hevig geschrokken van de enorme prijsverhogingen. Veel spullen kosten hetzelfde of zelfs meer dan in Nederland.
Het is niet leuk meer. Een kilo rijst kost nu 1 euro! Een brood kost € 1,25, enzovoort. De tweedehands kleren die u zo genereus aan de zak van Max geeft, of zoiets dergelijks, worden nu zelfs belast met invoerrechten. Een oud T-shirt kost al gauw € 3,00. De schoolgelden rijzen ook de pan uit, met veel moeite hebben we de eerste termijn voor iedereen kunnen betalen. Voor de tweede termijn is dat nog een groot vraagteken. Daarom doen wij een dringend doch beleefd verzoek aan u om, als u dat al niet bent, sponsor te worden van Het LindA Project. U kunt ook een fondsenwervingsactiviteit opzetten, 10 km. lopen met 6 liter water op je rug (een waterloop) bijvoorbeeld, of oud papier ophalen.
 
Wij zoeken nog steeds dringend mensen die:
  • een kind willen sponsoren, of de stichting in het algemeen willen ondersteunen;
  • een fondsenwervingsactiviteit willen organiseren;
  • onze CD aan de man willen brengen;
  • een jaar als leerkracht op onze school willen werken.
Interesse? Aarzel dan niet en neem contact met ons op! 
 

                       
 

Rest mij nog u allen heel fijne en gezegende Paasdagen toe te wensen.

Namens de kinderen en de staf,
 
Jozina van Eerdenburg.