Jaarverslag 2009 deel 1    

Hieronder kunt u het sociaal jaarverslag lezen van onze stichting. Het financieel jaarverslag is op verzoek verkrijgbaar bij ons secretariaat.

Introductie
 
Het LindA Project (‘Licht in dynamisch Afrika’) is een Christelijke non-profit stichting met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten.
 
Het LindA Project werft fondsen voor LindA Foundation. Dat is de uitvoerende partij in Oeganda. LindA Foundation is werkzaam in het district Lira. Het team daar bestaat uit 9 mensen van de plaatselijke bevolking die een lokaal salaris ontvangen. De dagelijkse leiding is in handen van Jozina van Eerdenburg, oprichtster van onze stichting en voorzitster van het bestuur.
 
Onze projecten in 2009:
1.     S.O.S. scholingsprogramma
2.     Kindertehuis House of Grace
3.     Overige activiteiten    
 
We proberen zoveel mogelijk weeskinderen te helpen door het bieden van (nood-)opvang, verzorging en onderwijs. Als het mogelijk is brengen we de weeskinderen onder bij familie, maar soms is dit geen optie. Er is in Noord Oeganda een groot gat in ‘de oudergeneratie’ ontstaan. Als er nog (verre) familieleden zijn, dan krijgen die soms simpelweg teveel wezen onder hun hoede om voor te kunnen zorgen. Ze hebben zelf meestal ook al grote gezinnen. Dit heeft soms tot gevolg dat het kind in kwestie geen liefde krijgt, (ernstig) verwaarloosd wordt, te weinig eten krijgt, thuis hard moet werken en niet naar school kan.
 

1.      S.O.S. scholingsprogramma
 
De letters S.O.S. staan voor Send an Orphan to School (stuur een weeskind naar school). Dit programma loopt sinds 2002 en zorgt ervoor dat een grote groep wezen en andere kwetsbare kinderen onderwijs krijgt, van de basisschool tot een beroepsopleiding.
 
Het programma houdt niet op bij het betalen van lesgeld. De kinderen worden begeleid en voorzien van school- en persoonlijke benodigdheden en medische zorg. Ze wonen vaak bij (verre) arme familieleden die niet de middelen hebben om hierin te voorzien. Als de kinderen helemaal nergens terecht kunnen, dan worden ze in ons kindertehuis opgenomen.
 
In 2009 waren de aantallen als volgt:  

 

Totaal aantal kinderen S.O.S. scholingsprogramma
85
- waarvan naar de basisschool
40
- waarvan naar de middelbare school of beroepsonderwijs
45
- waarvan woonachtig in het kindertehuis House of Grace
33
- waarvan gehandicapt
6
- waarvan individueel gesponsord           
39
Uitdagingen
In 2009 kwamen we weer voor veel uitdagingen te staan. Ten eerste kreeg Jozina van Eerdenburg kanker en moest naar Nederland voor een zware en langdurige behandeling. Ze vertrok begin februari en was vlak voor kerst weer terug in Oeganda. We danken God voor haar complete herstel! Ray van de organisatie DED (Deutsche Entwicklungs Dienst) nam tijdens haar afwezigheid de financiële zaken waar en Patrick Opio, een voormalige student uit ons programma, nam de dagelijkse leiding over de projecten op zich, gesteund door de voorzitter van LindA Foundation, John Ogwang Alele. Alles kon hierdoor gelukkig gewoon doorgaan.
 
Ten tweede bleven de prijzen in Oeganda maar stijgen. Er was een grote droogte in het gebied, zodoende werd voedsel schaars. We hadden moeite om alle rekeningen te betalen.
 
LindA Primary School
In september openden we onze eigen basisschool genaamd LindA Primary in Gweng Abara. Vooralsnog in een tijdelijk onderkomen (een verbouwde Romney loods). We zijn nu bezig met het proces om de officiële vergunningen van de overheid te krijgen. Verder blijven we proberen om de fondsen te krijgen om een definitief en degelijk onderkomen voor de school te bouwen. Een eigen school hebben is niet alleen noodzakelijk om de kosten te drukken, het verzekert de kinderen ook van goede kwaliteit onderwijs en er is ontbijt en lunch beschikbaar. De school is er niet alleen voor onze eigen kinderen, maar is ook bedoeld voor de kinderen in de omgeving. Op dit moment krijgen 150 kinderen onderwijs op LindA Primary en zijn er 8 leraren.
 
Scholierendagen
We houden een paar keer per jaar een scholierendag voor alle kinderen uit ons S.O.S. scholingsprogramma. Dit is altijd een groot succes. We gebruiken deze dagen om in groepjes te discussiëren over relevante zaken, de schoolresultaten te bespreken, een lekkere en gezonde lunch met elkaar te hebben. We delen gebeurtenissen en problemen die we zijn tegengekomen. Ook delen we de school- en persoonlijke benodigdheden uit voor het volgende trimester.
  
2.      Kindertehuis House of Grace
 
In ons kindertehuis genaamd House of Grace (Huis van Genade) worden kinderen die helemaal geen familie meer hebben en aan hun lot overgelaten zijn opgevangen en verzorgd. Er woonden gedurende 2009 in totaal 33 kinderen, waarvan sommigen alleen in hun schoolvakanties omdat ze op kostschool zitten.
 
De meeste kinderen hebben veel nare dingen meegemaakt. Soms hebben ze in vluchtelingenkampen gezeten en enkele hebben zelfs hun familie door de rebellen vermoord zien worden. Anderen hebben op straat geleefd, zijn verwaarloosd of misbruikt.
 
Door liefdevolle opvang en begeleiding wordt geprobeerd deze trauma’s te overwinnen. Onze sociale werkers en groepsbegeleiders komen zelf uit de omgeving en begrijpen goed wat de kinderen hebben meegemaakt. Een stabiele en veilige omgeving doet wonderen voor de kinderen, ze kunnen herstellen van hun trauma’s en weer kind zijn.
 
Het kindertehuis is te klein voor het aantal kinderen dat er woont en we willen graag nog meer kinderen in nood helpen. We hopen dan ook in de toekomst een groter tehuis te kunnen bouwen. We hebben daartoe de actie gestart “Draag uw steentje bij”. We hebben ook een subsidieaanvraag ingediend, maar hebben nog geen positief antwoord gekregen.
 
3.      Overige activiteiten
 
We hebben het stukje land kunnen kopen waar tegenwoordig ons kantoor staat, naast het kindertehuis.  Nu hebben we alles op een aaneengesloten terrein en onze activiteiten allemaal bijelkaar, dat werkt veel praktischer.
 
We houden ons ook bezig met het geven van voorlichting en testen m.b.t. HIV/AIDS, hygiëne en het belang van veilig en schoon drinkwater.
 
We waren in 2009 in staat de 50 kinderen die het jaar ervoor nog niet geweest waren mee te nemen op een reisje naar Murchisson Falls National Park. Het was geweldig voor de kinderen om de natuur, het wild, de rivier de Nijl en de watervallen in hun eigen land te kunnen zien. Het geeft ze een gevoel van trots op hun land.  
 
We hebben vanuit Nederland een container vol naaimachines en computers naar Oeganda laten verschepen. De naaimachines die veel reparaties nodig hadden hebben we verkocht. Ook de computers hebben we verkocht, aangezien ze jammer genoeg erg verouderd waren. Van de opbrengst hebben we 1 nieuwe computer voor ons kantoor kunnen kopen.

 
Lees verder op de pagina Jaarverslag 2009 deel 2.