Jaarverslag 2009 deel 2    

Realisatie werkplan 2009

Nr.
Actiepunt
Realisatie
01
Financieren S.O.S. scholingsprogramma
Ja, betaald € 31.783
02
Financieren kindertehuis House of Grace
Ja, betaald € 17.083
03
Financieren kantoor Lira
Ja, betaald € 7.288
04
Financieren overige kosten
Ja, zie financieel jaarverslag
05
Basisschool starten in Gweng Abara
Tijdelijk onderkomen in september in gebruik genomen, kosten € 9.336
06
Renovatie/uitbreiding kindertehuis
Land aangekocht en verharding aangelegd, kosten € 3.022
07
Opzetten medische hulppost in Gweng Abara
Nee, geen fondsen beschikbaar
08
Excursie naar Murchisson Falls National Park met de 50 kinderen die er nog niet waren geweest.
Is in januari gebeurd, kosten € 1.762
09
Aankoop pick-up truck
Nee, geen fondsen beschikbaar
10
Bouw kerkje
Nee, geen fondsen beschikbaar
 2009: 1 euro = 2300 sh
 
 

Werkplan 2010

Nr.
Actiepunt
Begroot bedrag
01
Het financieren van het S.O.S. scholingsprogramma: betaling van het schoolgeld voor ± 100 kinderen, plus alle persoonlijke- en schoolbenodigdheden, medische kosten, voedsel, etc.
€ 33.958
02
Het financieren van kindertehuis House of Grace
€ 25.625
03
Het financieren van het kantoor in Lira
€ 7.983
04
Het financieren van diverse kosten, zie financieel jaarverslag
€ 12.083
05
Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District
€ 70.833
06
Fondsen werven voor uitbreiding van ons kindertehuis House of Grace
€ 175.000
07
Het aangekochte land bij het kindertehuis omheinen, het aanpassen van gebouwen om er het kantoor en een activiteitenhal/eetzaal in te vestigen en het afmaken van de toiletgebouwen
€ 5.000
08
Het opzetten van een medische post in Gweng Abara, Lira district, voor de kinderen in onze programma’s en voor de plaatselijke bevolking.
€ 53.750
09
Fondsen werven voor de aanschaf van een pick-up truck
€ 15.000
10
Het bouwen van een kerkje ter vervanging van het tijdelijke bouwwerk van houten palen met riet waar nu onze kerkdiensten in gehouden worden
€ 52.083
 
2010: 1 euro = 2400 sh
 
 
Tot slot
 
We willen, mede namens de kinderen, graag onze dank uitspreken aan alle mensen, instellingen, kerken en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen en ons werk steunen door middel van financiële giften of inzet van tijd en middelen.
 
Voor verder informatie over Het LindA Project verwijzen wij u naar onze website:
www.hetlindaproject.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.