Voorwaarden ANBI    

Voorwaarden ANBI per 1 januari 2014

Stichting Het LindA Project is een ANBI, dat wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder vindt u de links naar de gegevens van onze stichting, die per 1 januari 2014 gepubliceerd moeten worden.

Let op: gebruik de retourknop van uw webbrowser om van de betreffende link terug te keren naar de website !

A.
de naam, het fiscaal nummer, de contactgegevens, de bestuurssamenstelling, de namen van de bestuursleden en de beloning van de bestuursleden (tabblad Contact)
 
B.
het beleidsplan, het beloningsbeleid, de doelstelling, een verslag van de uitgeoefende activiteiten (Jaarverslag LindA Foundation, Oeganda, 2015)

C.
Een financiŽle verantwoording:

Jaarverslag The LindA Foundation (Oeganda) 2012, inclusief realisatie werkplan 2012 en werkplan 2013;

Financieel Jaarverslag Het LindA Project (Nederland) 2012 en bijbehorende Toelichting

Jaarverslag The LindA Foundation (Oeganda) 2013, inclusief realisatie werkplan 2013 en werkplan 2014

Financieel Jaarverslag Het LindA Project (Nederland) 2013 en bijbehorende Toelichting

Jaarverslag The LindA Foundation (Oeganda) 2014, inclusief realisatie werkplan 2014 en werkplan 2015

Financieel Jaarverslag Het LindA Project (Nederland) 2014 en bijbehorende Toelichting

Financieel Jaarverslag Het LindA Project (Nederland) 2015 en bijbehorende Toelichting

Jaarverslag The LindA Foundation (Oeganda) 2015, inclusief realisatie werkplan 2015 en werkplan 2016