Jaarverslag 2011    

Jaarverslag 2011
Introductie:
Het LindA Project (Licht in dynamisch Afrika) is een Christelijke non-profit stichting met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten.
 
Het LindA Project werft fondsen voor LindA Foundation. Dat is de uitvoerende partij in Oeganda. LindA Foundation is werkzaam in het district Lira. Het team daar bestaat uit 4 mensen van de plaatselijke bevolking die een lokaal salaris ontvangen.
Verder helpen de oudere studenten mee, 3 in totaal. De school heeft een directeur, een hoofd van de school en 6 leerkrachten, een kokkin en een bewaker.
De dagelijkse leiding is in handen van Jozina van Eerdenburg, oprichtster van onze stichting en voorzitster van het bestuur.
 
Onze projecten in 2011:
 
1.     S.O.S. scholingsprogramma
2.     Kindertehuis House of Grace
3.     Basisschool LindA Primary 
4.     Overige activiteiten
 
We proberen zoveel mogelijk weeskinderen te helpen door het bieden van (nood-) opvang, verzorging en onderwijs. Als het mogelijk is brengen we de weeskinderen onder bij familie, maar soms is dit geen optie. Er is in Noord Oeganda een groot gat in de oudergeneratie ontstaan. Als er nog (verre) familieleden zijn, dan krijgen die soms simpelweg teveel wezen onder hun hoede om voor te kunnen zorgen. Ze hebben zelf meestal ook al grote gezinnen. Dit heeft soms tot gevolg dat het kind in kwestie geen liefde krijgt, (ernstig) verwaarloosd wordt, te weinig eten krijgt, thuis
hard moet werken en niet naar school kan.
 
1.      S.O.S. scholingsprogramma
 
De letters S.O.S. staan voor Send an Orphan to School (stuur een weeskind naar school). Dit programma loopt sinds 2002 en zorgt ervoor dat een grote groep wezen en andere kwetsbare kinderen, waaronder gehandicapten, onderwijs krijgt, van de basisschool tot een beroepsopleiding.
 
Het programma houdt niet op bij het betalen van lesgeld. De kinderen worden begeleid en voorzien van school- en persoonlijke benodigdheden en medische zorg. Ze wonen vaak bij (verre) arme familieleden die niet de middelen hebben om hierin te voorzien. Als de kinderen helemaal nergens terecht kunnen, dan worden ze in ons kindertehuis opgenomen.
 
Scholierendagen
We houden een paar keer per jaar een scholierendag voor alle kinderen uit ons S.O.S. scholingsprogramma. Dit is altijd een groot succes. We gebruiken deze dagen om in groepjes te discussiëren over relevante zaken, zoals HIV/AIDS, goede voeding, hygiene, enz, de schoolresultaten te bespreken, een lekkere en gezonde lunch met elkaar te hebben. We delen gebeurtenissen en problemen die we zijn tegengekomen. Ook delen we de school- en persoonlijke benodigdheden uit voor het volgende trimester.
 
 
SOS uitdelen
 
 
Dit jaar moesten we onze studenten die naar de middelbare of technische school gaan helaas mededelen dat onze hulp stopt na O level (soort MAVO) of VMBO. Dat alles vanwege een gebrek aan financiele middelen. Heel vervelend, maar wat kun je doen? Degenen die al aan het programma deelnemen, mogen het afmaken, maar de nieuw geslaagden moeten op zoek naar een andere sponsor.
 
In 2011 waren de aantallen als volgt: 
 
Totaal aantal kinderen S.O.S. scholingsprogramma 75
- waarvan naar de basisschool 28
- waarvan naar de middelbare school of beroepsonderwijs 45
- waarvan naar de universiteit 2
- waarvan woonachtig in het kindertehuis House of Grace 43
- waarvan gehandicapt 6
- waarvan individueel gesponsord  41
 
In 2011 waren er weer genoeg uitdagingen.
 
De oprichtster en directeur van de Stichting, Jozina van Eerdenburg, was wederom vele malen in het ziekenhuis voor de behandeling van complicaties na de operatie. Met Kerstmis was ze noodgedwongen in Nederland en dus hadden Patrick Opio, de Project Directeur and Charles Ebonga, de student sociaal werker, een behoorlijke uitdaging. Het verliep allemaal prima en de kinderen waren blij, alhoewel ze vanzelfsprekend hun “moeder” misten.
 
De prijzen voor goederen, benzine, eten en drinken, schoolgelden en schoolbenodigdheden blijven omhoog gaan. Dit houdt ons alert, om alles te kunnen blijven bekostigen.
 
2.      Kindertehuis House of Grace
 
In ons kindertehuis genaamd House of Grace (Huis van Genade) worden kinderen die helemaal geen familie meer hebben en aan hun lot overgelaten zijn opgevangen en verzorgd. Er woonden gedurende 2011 in totaal 43 kinderen.
 
De meeste kinderen hebben veel nare dingen meegemaakt. Soms hebben ze in vluchtelingenkampen gezeten en enkelen hebben zelfs hun familie door de rebellen vermoord zien worden. Anderen hebben op straat geleefd, zijn verwaarloosd of misbruikt. Sommigen zijn geinfecteerd met Aids of hun ouders zijn hieraan overleden. Je zou kunnen zeggen dat al deze kinderen psychologisch gehandicapt zijn. Daarnaast wonen er 3 lichamelijk gehandicapte kinderen.
Door liefdevolle opvang en begeleiding wordt geprobeerd deze trauma’s’ te overwinnen. Onze sociale werkers en groepsbegeleiders komen zelf uit de omgeving en begrijpen goed wat de kinderen hebben meegemaakt. Een stabiele en veilige omgeving doet wonderen voor de kinderen, ze kunnen herstellen van hun trauma’s en weer kind zijn.
 
De Uganda Electricity Company houdt ons in voortdurende onzekerheid. In maart 2010 hebben ze een onderzoek uitgevoerd en beschreven wat er allemaal op ons terrein aanwezig is. Daarna hebben ze getekend  wat er allemaal moet verdwijnen vanwege hun plannen om nieuwe electriciteitspalen te plaatsen. De oude lijn loopt al over ons terrein, maar ver verwijderd van de gebouwen. Nu wil men de lijn 35 meter naar voren halen en het stuk grond eronder kopen, om er een weg aan te leggen voor onderhoud. En dat loopt nu precies waar onze gebouwen en fruitbomen staan. Daarbij, een weg over een kindertehuisterrein? Een en ander houdt dus in dat we worden gedwongen te verhuizen. Er zijn 2 brieven gestuurd, zowel via de post als de email, maar geen antwoord. Ook een persoonlijk bezoek aan hun kantoor leverde niets op. In de brief van maart 2010 stond ook zeer duidelijk dat er na hun onderzoek niets meer mocht worden gebouwd of gerenoveerd, want dat zou niet vergoed worden.
Vanzelfsprekend moeten er reparaties en renovaties worden uitgevoerd, sommigen zeer dringend. Maar ja, om nu water naar de zee te dragen...Daarom willen we weten hoeveel men ons gaat geven ter compensatie en wanneer die palen er dan wel gaan komen. We moeten op zoek naar nieuw land en nieuwe gebouwen gaan neerzetten. Dat alles kost tijd en geld.
Maar, tot op heden geen nieuws.
 
Goed nieuws: dankzij een geweldige donatie konden we een Nissan Elgrand aanschaffen. Groot genoeg om vele kinderen en andere zaken in te vervoeren.
 
We hebben 2 schapen gekocht en rond Kerst werd er een lammetje geboren.
 
ronald met monday en moeder betty     De schapen
 
Dit jaar hebben we ook alle dorpjes bezocht waar de kinderen oorspronkelijk vandaan komen. De kinderen kwamen mee, om hun (verre) familieleden te begroeten. Het was een goed idee. De kinderen realiseerden zich dat deze mensen er nog steeds zijn, maar niet voor hen kunnen zorgen. Het werd af en toe best emotioneel, zoals u zich kunt voorstellen.
 
3. LindA Primary School.
 
Het gaat goed met de basisschool. In 2011 waren er 148 leerlingen, 26 van House of Grace en de rest vanuit de  omgeving.
 
4. Overige activiteiten
 
We houden ons ook bezig met het geven van voorlichting en testen m.b.t. HIV/AIDS, hygiëne en het belang van veilig en schoon drinkwater.

 Realisatie werkplan 2011

 

Nr. Actiepunt Realisatie
 01 Financieren S.O.S. scholingsprogramma Ja, betaald € 22.721
02 Financieren kindertehuis House of Grace Ja, betaald € 26.971
03 Financieren kantoor Lira Ja, betaald €   2.974
04 Financieren overige kosten Ja, betaald € 12.138
05 Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District Nog niet
06 Plannen voor de aankoop van nieuw land en een nieuw kindertehuis, daar Umeme, de electriciteits maatschappij, plannen heeft om hun palen te vernieuwen en verplaatsen, waardoor wij gedwongen worden om te verhuizen. Nog niet
07 Het opzetten van een medische post in Gweng Abara, Lira district, voor de kinderen in onze programma’s en voor de plaatselijke bevolking. Nog niet
08 Runnen LindA Primary School  
09 Aankoop pick-up truck Nee, geen fondsen beschikbaar
10 Fondsen werven voor vervanging van de auto (Carib) Ja, we kochten een Nissan Elgrand voor 
€ 5.833
 2011: 1 euro = 3000 sh
 
 
 
Werkplan 2012

 

Nr.
Actiepunt Begroot
bedrag
in euro’s
01 Het financieren van het S.O.S. scholingsprogramma: betaling van het schoolgeld voor 75 kinderen, plus alle persoonlijke- en schoolbenodigdheden, medische kosten, voedsel, etc. € 23.700
02 Het financieren van kindertehuis House of Grace € 27.917
03 Het financieren van het kantoor in Lira € 3.735
04 Het financieren van diverse kosten €18.283
05 Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District € 100.000
06 Plannen voor de aankoop van nieuw land en een nieuw kindertehuis, daar Umeme, de electriciteits maatschappij, plannen heeft om hun palen te vernieuwen en verplaatsen, waardoor wij gedwongen worden om te verhuizen. € 300.000
07 Fondsen werven voor een beroepsopleiding en boerderij op het nieuwe land € 500.000
08 Fondsen werven voor de aanschaf van een pick-up truck € 30.000
09 Runnen LindA Primary School  
10 Fondsen werven voor een schoolbus € 80.000
     
 2012: 1 euro = 3000 sh
 

Tot slot
 
We willen, mede namens de kinderen, graag onze dank uitspreken aan alle mensen, instellingen, kerken en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen en ons werk steunen door middel van financiële giften of inzet van tijd en middelen.
 
Voor verder informatie over Het LindA Project verwijzen wij u naar onze website:
www.hetlindaproject.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.
 

 
 4 weken Uganda! 432 (Large)                            13