Jaarverslag LindA Foundation 2012    

Introductie:
 
LindA Foundation is een christelijke non-profit stichting in Oeganda met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten.
LindA Foundation is werkzaam in het district Lira. Het team bestaat uit 4 mensen van de plaatselijke bevolking die een lokaal salaris ontvangen. Verder helpen de oudere studenten mee, 3 in totaal. De school heeft een directeur, een hoofd van de school en 6 leerkrachten, een kokkin en een bewaker.
De dagelijkse leiding is in handen van Patrick Opio.
 
Het LindA Project (Nederland) werft fondsen voor het werk van LindA Foundation.
Jozina van Eerdenburg is de oprichtster van Het LindA Project en voorzitster van het bestuur. Zij verblijft ook regelmatig in Oeganda.
 
De projecten van LindA Foundation, door ons ondersteund, in 2012:
 
1.     S.O.S. scholingsprogramma
2.     Kindertehuis House of Grace
3.     Basisschool LindA Primary        
4.     Overige activiteiten
 
Men probeert zoveel mogelijk weeskinderen te helpen door het bieden van (nood-) opvang, verzorging en onderwijs. Als het mogelijk is worden de weeskinderen ondergebracht bij familie, maar soms is dit geen optie. Er is in Noord-Oeganda een groot gat in de oudergeneratie ontstaan. Als er nog (verre) familieleden zijn, dan krijgen die soms simpelweg teveel wezen onder hun hoede om voor te kunnen zorgen. Ze hebben zelf meestal o ok al grote gezinnen. Dit heeft soms tot gevolg dat het kind in kwestie geen liefde krijgt, (ernstig) verwaarloosd wordt, te weinig eten krijgt, thuis hard moet werken en niet naar school kan.
 
1. S.O.S. scholingsprogramma
 
De letters S.O.S. staan voor Send an Orphan to School (stuur een weeskind naar school). Dit programma loopt sinds 2002 en zorgt ervoor dat een grote groep wezen en andere kwetsbare kinderen, waaronder gehandicapten, onderwijs krijgt, van de basisschool tot een beroepsopleiding.
 
Het programma houdt niet op bij het betalen van lesgeld. De kinderen worden begeleid en voorzien van school- en persoonlijke benodigdheden en medische zorg. Ze wonen vaak bij (verre) arme familieleden die niet de middelen hebben om hierin te voorzien. Als de kinderen helemaal nergens terecht kunnen, dan worden ze in het kindertehuis House of Grace opgenomen.
 
In 2012 waren de aantallen als volgt: 
 
Totaal aantal kinderen S.O.S. scholingsprogramma 55
- waarvan naar de basisschool 22
- waarvan naar de middelbare school of beroepsonderwijs 31
- waarvan naar de universiteit 2  
- waarvan woonachtig in het kindertehuis House of Grace 44
- waarvan gehandicapt 6
- waarvan individueel gesponsord  30
 
De aantallen kinderen in het programma zijn dit jaar verminderd, wanwege het feit dat alles duurder is geworden en de middelen er jammer genoeg niet zijn om meer jeugd te helpen.
 
Er waren dit jaar 4 studenten die eindexamen hebben gedaan voor O level (een soort middel-school). Daarna kunnen ze naar A level, zeg maar VWO, waar ze 4 vakken kiezen in een combiniatie die is toegestaan. Dat duurt 2 jaar. Om vervolgens naar de universiteit te gaan, of naar een hogeschool. Ook kunnen ze na O level naar het MBO, naar de agrarische school, een technische beroepsopleiding of een soort PABO. Iedereen hier wil naar A level. Dokter worden, of advocaat, want dat levert geld op. Dit is niet echt slim, want velen hebben er gewoon de resultaten niet naar. Na 2 jaar zakken ze dus voor het A level examen en moeten dan alsnog naar MBO etc. Wij hebben in 2011 besloten te stoppen met ondersteuning na O level.
Er waren 5 leerlingen die eindexamen hebben gedaan voor de basisschool. Iedereen is geslaagd. Ze gaan nu naar O level.
 
2. Kindertehuis House of Grace
 
In het kindertehuis genaamd House of Grace (Huis van Genade) worden kinderen die helemaal geen familie meer hebben en aan hun lot overgelaten zijn opgevangen en verzorgd. Er woonden gedurende 2012 in totaal 44 kinderen.
 
De meeste kinderen hebben veel nare dingen meegemaakt. Soms hebben ze in vluchtelingenkampen gezeten en enkelen hebben zelfs hun familie door de rebellen
vermoord zien worden. Anderen hebben op straat geleefd, zijn verwaarloosd of misbruikt. Sommigen zijn geinfecteerd met Aids of hun ouders zijn hieraan overleden. Je zou kunnen zeggen dat al deze kinderen psychologisch gehandicapt zijn. Daarnaast wonen er 3 lichamelijk gehandicapte kinderen.
Door liefdevolle opvang en begeleiding wordt geprobeerd deze trauma’s’ te overwinnen. De sociaal werker en groepsbegeleiders komen zelf uit de omgeving en begrijpen goed wat de kinderen hebben meegemaakt. Een stabiele en veilige omgeving doet wonderen voor de kinderen, ze kunnen herstellen van hun trauma’s en weer kind zijn.
 
De Uganda Electricity Company is eindelijk gekomen met een voorstel tot aanschaf van een weg dwars over ons terrein, om hun nieuwe palen en hoogspanningskabels aan te leggen. Alsof er helemaal geen briefwisseling had plaatsgevonden heeft men besloten de 5 m. brede weg gewoon aan te leggen. De weg wordt hun eigendom.
En 12,5 meter aan weerskanten ervan mogen niet bewoond worden, we kunnen er onze mais verbouwen!! Welke mais? Het gaat om een kindertehuis. De omheining wordt opengemaakt, dus geen veiligheid meer voor de kinderen. De huisjes (slaapzalen), toiletten, douches, fruitbomen, alles moet tegen de vlakte. En als compensatie wil men ons € 1.735,00 geven. Alles ligt nu via de advocaat bij de rechter. Afwachten maar weer. We kunnen hier vanzelfsprekend niet mee akkoord gaan.
We hebben 6 acres land aan kunnen kopen dankzij een gulle gift van € 7.400,00.
 Voor Kerst kregen de kinderen allemaal nieuwe kleren, mooie cadeautjes en lekker eten. Ook kregen we een donatie van 40 hardhouten stoelen, die erg nodig waren.

3. LindA Primary School.
 
In 2012 waren er 120 leerlingen, 22 van House of Grace en de rest vanuit de omgeving.
De schoolmuren zijn van hout en ze vormen een smakelijke maaltijd voor de termieten. We trachten dit te repareren met aluminium sheets. Verder gaat alles prima daar. Maar een stenen school zou beter zijn.
 
4. Overige activiteiten
 
We houden ons ook bezig met het geven van voorlichting en testen m.b.t. HIV/AIDS, hygiëne en het belang van veilig en schoon drinkwater. In het kader daarvan zijn alle kinderen en het personeel weer getest op hiv.

De vele ziektes van matron Christine werden nu verklaarbaar: ze heeft hiv/aids. Ook de kokkin bleek besmet te zijn. Ze zijn nu beiden in een behandelprogramma. De kinderen waren ok.  

Realisatie werkplan 2012
nr. Actiepunt Realisatie
 01 Financieren S.O.S. scholingsprogramma Ja, betaald € 26.417
02 Financieren kindertehuis House of Grace Ja, betaald € 18.237
03 Financieren kantoor Lira Ja, betaald € 10.133 
04 Financieren overige kosten Ja, betaald €   6.623
05 Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District Mee bezig
06 Plannen voor de aankoop van nieuw land en een nieuw kindertehuis, daar Umeme, de electriciteits maatschappij, plannen heeft om hun palen te vernieuwen en verplaatsen, waardoor wij gedwongen worden om te verhuizen. Het land is aangekocht,
€ 7.400,00

De rest is nog in afwachting van een rechterlijke beslissing.
07 Het opzetten van een medische post in Gweng Abara, Lira district, voor de kinderen in onze programma’s en voor de plaatselijke bevolking. Nog niet
08 Runnen LindA Primary School Ja, betaald € 4.604
09 Aankoop pick-up truck Nee, geen fondsen beschikbaar
10 Fondsen werven voor een beroepsopleiding en boerderij op het nieuwe land Nog niet
  2012: 1 euro = 3000 sh
 
 
Werkplan 2013
Nr. Actiepunt Begroot bedrag in euro’s
01 Het financieren van het S.O.S. scholingsprogramma: betaling van het schoolgeld voor 55 kinderen, plus alle persoonlijke- en schoolbenodigdheden, medische kosten, voedsel, etc. € 26.417   
02 Het financieren van kindertehuis House of Grace € 37.167  
03 Het financieren van het kantoor in Lira € 5.467
04 Het financieren van diverse kosten € 10.000
05 Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District € 100.000
06 Plannen en fondsen werven voor de bouw van een nieuw kindertehuis, daar Umeme, de electriciteits maatschappij, hun palen en hoogspanningskabels gaat vernieuwen en verplaatsen, waardoor wij gedwongen worden om te verhuizen. € 300.000
07 Fondsen werven voor een beroepsopleiding en boerderij op het nieuwe land € 500.000
08 Fondsen werven voor de aanschaf van een pick-up truck € 30.000
09 Runnen LindA Primary School € 8.334
10 Fondsen werven voor een schoolbus € 80.000
11 Opleiden van leerkrachten, sociaal werker en administratief personeel € 10.000
  2013: 1 euro = 3000 sh
 

Tot slot
 
We willen, mede namens de kinderen, graag onze dank uitspreken aan alle mensen, instellingen, kerken en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen en ons werk steunen door middel van financiële giften of inzet van tijd en middelen.

 Voor verder informatie over Het LindA Project verwijzen wij u naar onze website:
www.hetlindaproject.nl . Ook kunt u natuurlijk altijd telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.
 

  Het LindA Project:
 verzorging en onderwijs voor weeskinderen in Noord Oeganda
 Contactgegevens:
 
 E-mail: info@hetlindaproject.nl
 Website: www.hetlindaproject.nl
 
 Adres/Secretariaat:
 Het LindA Project
 P/a Roosendaalstraat 7
 5224 XM 's-Hertogenbosch
 Tel. nr. 06 266 11 857
 Bankgegevens:

 ING rek.nr.: 111.049
 IBAN: NL02INGB0000111049
 BIC: INGBNL2A

 of:
 Rabobank rek.nr.: 38 63 37 675
 IBAN: NL32RABO0386337675
 BIC: RABONL2U
Het LindA Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34133547
 
Terug naar Laatste Jaarverslag/nieuwe voorwaarden ANBI