Jaarverslag LindA Project 2012    

 

 

Het LindA Project (Nederland)

FINANCIEEL  JAARVERSLAG 2012 

 

INKOMSTEN 2012

Begroot 2012

Werkelijk 2012

Begroot 2013

 

 

 

 

Giften sponsors/donateurs

                60.000

              64.507

                 70.000

Saldo 1-1-2012

                  4.438

                4.438

                     737

Totaal inkomsten

                64.438

              68.945

                 70.737

 

 

 

 

UITGAVEN 2012

 

 

 

Totaal overgemaakt naar LindA Foundation

 

 

 

                60.000

              65.729

                 68.000

Bankkosten

                     600

                   586

                     600

Website

                     250

                   108

                     250

Algemene kosten

                     600

                1.081

                     600

Telefoonkosten

                     250

                   175

                     250

Kantoorkosten

                     300

                   529

                     300

Totaal uitgaven

                62.000

              68.208

                 70.000

 

 

 

 

TOTALEN HET LINDA PROJECT:

Begroot 2012

Werkelijk 2012

 Begroot 2013

Totaal inkomsten

                64.438

              68.945

                 70.737

Totaal uitgaven

                62.000

              68.208

                 70.000

Saldo 31-12-2012

                  2.438

                   737

                     737


Toelichting bij Financieel Jaarverslag

Het LindA Project werft fondsen voor het werk van The LindA Foundation, een Oegandese stichting.

LindA Foundation is een christelijke non-profit stichting in Oeganda met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord-Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten. LindA Foundation is werkzaam in het district Lira, Noord Oeganda.

Het LindA Project stuurt dus de ontvangen donaties door naar deze Oegandese stichting, onder aftrek van door hen gemaakte kosten.

Wilt u zien hoe The LindA Foundation het geld uitgeeft, dan kunt u terecht bij het Jaarverslag LindA Foundation (Oeganda) 2012, onder realisatie werkplan 2012.

Terug naar Laatste Jaarverslag/nieuwe voorwaarden ANBI