Jaarverslag LindA Project 2013    

 

 

Het LindA Project (Nederland)

FINANCIEEL  JAARVERSLAG 2013 

 

INKOMSTEN 2013

Begroot 2013

Werkelijk 2013

Begroot 2014

 

 

 

 

Giften sponsors/donateurs

                70.000

                  49.556

                  70.000

Rente

 

                         20

 

Saldo 1-1-2013

                     737

                       737

                    3.250

Totaal inkomsten

                70.737

                  50.313

                  73.250

 

 

 

 

UITGAVEN 2013

 

 

 

Totaal overgemaakt naar LindA Foundation

 

 

 

                50.000

                  46.098

                  68.000

Bankkosten

                     600

                       618

                       600

Website

                     250

                         63

                       250

Algemene kosten

                     600

                           0

                       600

Telefoonkosten

                     250

                         60

                       250

Kantoorkosten

                     300

                       224

                       300

Totaal uitgaven

                51.560

                  47.063

                  70.000

 

 

 

 

TOTALEN HET LINDA PROJECT:

Begroot 2013

Werkelijk 2013

 Begroot 2014

Totaal inkomsten

                70.737

              50.313

                  73.250

Totaal uitgaven

                51.560

              47.063

                  70.000

Saldo 31-12-2013

                19.177

                3.250  

                    3.250Toelichting bij Financieel Jaarverslag 2013

Het LindA Project werft fondsen voor het werk van The LindA Foundation, een Oegandese stichting.

LindA Foundation is een christelijke non-profit stichting in Oeganda met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord-Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten. LindA Foundation is werkzaam in het district Lira, Noord Oeganda.

Het LindA Project stuurt dus de ontvangen donaties door naar deze Oegandese stichting, onder aftrek van door hen gemaakte kosten.

Wilt u zien hoe The LindA Foundation het geld uitgeeft, dan kunt u terecht bij het Jaarverslag LindA Foundation (Oeganda) 2013, onder realisatie werkplan 2013.


Naar Laatste Jaarverslag/nieuwe voorwaarden ANBI