Jaarverslag LindA Foundation 2013    

Jaarverslag 2013 LindA Foundation (Oeganda)


Introductie:

LindA Foundation is een christelijke non-profit stichting in Oeganda met als doel het verbeteren van de levensomstandigheden van de weeskinderen in Noord Oeganda, Afrika. Duizenden kinderen hebben daar hun ouders verloren door de rebellenoorlog, Aids en andere ziekten.

LindA Foundation is werkzaam in het district Lira. Het team bestaat uit 5 mensen van de plaatselijke bevolking die een lokaal salaris ontvangen. Verder helpen de oudere studenten mee, 3 in totaal. De school heeft een directeur, een hoofd van de school en 6 leerkrachten, een kokkin en een bewaker. De dagelijkse leiding is in handen van Patrick Opio.

Het LindA Project werft fondsen voor het werk van LindA Foundation.

Jozina van Eerdenburg is de oprichtster van Het LindA Project en voorzitster van het bestuur. Zij verblijft ook regelmatig in Oeganda.

De projecten van LindA Foundation, door ons ondersteund, in 2013:

1. S.O.S. scholingsaprogramma

2. Kindertehuis House of Grace

3. Basisschool LindA Primary

4. Overige activiteiten


Men probeert zoveel mogelijk weeskinderen te helpen door het bieden van (nood-) opvang, verzorging en onderwijs. Als het mogelijk is worden de weeskinderen ondergebracht bij familie, maar soms is dit geen optie. Er is in Noord-Oeganda een groot gat in de oudergeneratie ontstaan. Als er nog (verre) familieleden zijn, dan krijgen die soms simpelweg teveel wezen onder hun hoede om voor te kunnen zorgen. Ze hebben zelf meestal ook al grote gezinnen. Dit heeft soms tot gevolg dat het kind in kwestie geen liefde krijgt, (ernstig) verwaarloosd wordt, te weinig eten krijgt, thuis hard moet werken en niet naar school kan.


1. S.O.S. scholingsprogramma

De letters S.O.S. staan voor Send an Orphan to School (stuur een weeskind naar school). Dit programma loopt sinds 2002 en zorgt ervoor dat een grote groep wezen en andere kwetsbare kinderen, waaronder gehandicapten, onderwijs krijgt, van de basisschool tot een beroepsopleiding.  

Het programma houdt niet op bij het betalen van lesgeld. De kinderen worden begeleid en voorzien van school- en persoonlijke benodigdheden en medische zorg. Ze wonen vaak bij (verre) arme familieleden die niet de middelen hebben om hierin te voorzien. Als de kinderen helemaal nergens terecht kunnen, dan worden ze in het kindertehuis House of Grace opgenomen.

In 2013 waren de aantallen als volgt: 

Totaal aantal kinderen S.O.S. scholingsprogramma

44

- waarvan naar de basisschool

21

- waarvan naar de middelbare school of beroepsonderwijs

21

- waarvan naar de universiteit

1

- waarvan woonachtig in het kindertehuis House of Grace

41

- waarvan gehandicapt

3

- waarvan individueel gesponsord 

29


De aantallen kinderen in het programma zijn dit jaar verminderd, wanwege het feit dat alles duurder is geworden en de middelen er jammer genoeg niet zijn om meer jeugd te helpen.

 Dit jaar deden 8 studenten eindexamen voor hun O level (soort Mavo). Daarna kunnen ze doorgaan naar het VWO (A level), waar ze 4 vakken kiezen in een toegestane combinatie. Dat duurt 2 jaar. Om vervolgens naar de universiteit te gaan, of naar een hogeschool. Ook kunnen ze na O level naar het MBO, naar de agrarische school, een technische beroepsopleiding of een soort PABO. Iedereen hier wil naar A level. Dokter worden, of advocaat, want dat levert geld op. Dit is niet echt slim, want velen hebben er gewoon de resultaten niet naar. Na 2 jaar zakken ze dus voor het A level examen en moeten dan alsnog naar MBO etc. Wij hebben in 2011 besloten te stoppen met ondersteuning na O level, uitzonderingen daargelaten.

De 4 studenten die in 2012 hun O level haalden zijn allemaal naar A level gegaan, maar met behulp van een andere sponsor.

Er waren 8 leerlingen die eindexamen hebben gedaan voor de basisschool. Iedereen is geslaagd. Ze gaan nu hoogstwaarschijnlijk naar O level in 2014.

1 Student deed eindexamen VWO en 1 deed eindexamen aan de landbouw school.


2. Kindertehuis House of Grace

In het kindertehuis genaamd House of Grace (Huis van Genade) worden kinderen die helemaal geen familie meer hebben en aan hun lot overgelaten zijn opgevangen en verzorgd. Er woonden gedurende 2013 in totaal 41 kinderen.

De meeste kinderen hebben veel nare dingen meegemaakt. Soms hebben ze in vluchtelingenkampen gezeten en enkelen hebben zelfs hun familie door de rebellen

vermoord zien worden. Anderen hebben op straat geleefd, zijn verwaarloosd of misbruikt. Sommigen zijn geinfecteerd met Aids of hun ouders zijn hieraan overleden. Je zou kunnen zeggen dat al deze kinderen psychologisch gehandicapt zijn. Daarnaast wonen er 3 lichamelijk gehandicapte kinderen.

Door liefdevolle opvang en begeleiding wordt geprobeerd deze trauma’s’ te overwinnen. De sociaal werker en groepsbegeleiders komen zelf uit de omgeving en begrijpen goed wat de kinderen hebben meegemaakt. Een stabiele en veilige omgeving doet wonderen voor de kinderen, ze kunnen herstellen van hun trauma’s en weer kind zijn.

De Uganda Electricity Company is eindelijk gekomen met een voorstel tot aanschaf van een weg dwars over ons terrein, om hun nieuwe palen en hoogspanningskabels aan te leggen. Alsof er helemaal geen briefwisseling had plaatsgevonden heeft men besloten de 5 m. brede weg gewoon aan te leggen. De weg wordt hun eigendom.

En 12,5 meter aan weerskanten ervan mogen niet bewoond worden, we kunnen er onze mais verbouwen!! Welke mais? Het gaat om een kindertehuis. De omheining wordt opengemaakt, dus geen veiligheid meer voor de kinderen. De huisjes (slaapzalen), toiletten, douches, fruitbomen, alles moet tegen de vlakte. En als compensatie wil men ons nu € 9.000,00 geven. Alles ligt nu, nog steeds, via de advocaat bij de rechter. Afwachten maar weer. We kunnen hier vanzelfsprekend niet mee akkoord gaan.  Men dient ons te compenseren om te verhuizen.

Met Kerst kregen de kinderen weer mooie cadeautjes, nieuwe kleren en heerlijk eten. Er waren nieuwe matrassen, lakens, dekens, kussens, schoenen, school-rugzakken, handdoeken en nog veel meer. Voor het kantoor kregen we een nieuwe laptop.

 

3. LindA Primary School.

In 2013 waren er 90 leerlingen, 21 van House of Grace en de rest vanuit de omgeving. De schoolmuren zijn van hout en ze vormen een smakelijke maaltijd voor de termieten. We trachten dit te repareren met aluminium sheets. Verder gaat alles prima daar. Maar een stenen school zou beter zijn.


4. Overige activiteiten

We houden ons ook bezig met het geven van voorlichting en testen m.b.t. HIV/AIDS, hygiëne en het belang van veilig en schoon drinkwater. In het kader daarvan zijn alle kinderen en het personeel weer getest op hiv. Iedereen was ok. En het water komt via een water purifier systeem, gedoneerd door de Tusaidiane Foundation.

Dit jaar zeiden we vaarwel tegen de voorzitter van de Board van LindA Foundation. Hij was tevens de directeur van onze basisschool. We verwelkomden Kenneth Kaunda als nieuw lid van de Board en als de nieuwe directeur van LindA Primary School.

We telen o.a.bananen, sinaasappels, mango’s, tomaten, mais en kool voor onze eigen consumptie. We hebben kippen en schapen. En niet te vergeten: katten.


 Realisatie werkplan 2013

Actiepunt

Realisatie

Financieren S.O.S. scholingsprogramma

Ja, betaald € 24.767

Financieren kindertehuis House of Grace

Ja, betaald € 16.395

Financieren kantoor Lira

Ja, betaald € 2.213

Financieren overige kosten

Ja, betaald € 5.444

Runnen van LindA  Primary School

Ja, betaald € 5.458

Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District (steen)

Mee bezig

Plannen voor de aankoop van nieuw land en de constructie van een nieuw kindertehuis, daar Umeme, de electriciteits maatschappij, plannen heeft om hun palen te vernieuwen en verplaatsen, waardoor wij gedwongen worden om te verhuizen.

Het land is aangekocht voor

€ 7.400,00.

De rest is nog in afwachting van een rechterlijke beslissing

Extra training (capacity building) voor de leerkrachten, sociaal werkers en het administratieve personeel

Nog niet

Aankoop schoolbus

Nog niet

Aankoop pick-up truck

Nog niet

Fondsen werven voor een beroepsopleiding en boerderij op het nieuwe land.

Nog niet.

1 euro = 3200 Ush

Werkplan 2014

Actiepunten

Budgetted amount needed

Financieren S.O.S.scholingsprogramma

€ 27.406

Financieren kindertehuis House of Grace

€ 18.516

Financieren kantoor Lira

€   3.916 

Financieren  overige kosten

€   8.498

Runnen van LindA Primary School

€   6.408 

Fondsen werven voor nieuwbouw Basisschool in Gweng Abara, Lira District (steen)

€ 100,000

Plannen voor de aankoop van nieuw land en de constructie van een nieuw kindertehuis, daar Umeme, de electriciteits maatschappij, plannen heeft om hun palen te vernieuwen en verplaatsen, waardoor wij gedwongen worden om te verhuizen.

€ 300,000

Capacity building for teachers, social workers and administratief personeel

€ 10,000

Aankoop schoolbus

€ 80.000

Aankoop van een  pick-up truck

€ 30.000

Fondsen werven voor een beroepsopleiding en boerderij op het nieuwe land

€ 500.000


Tot slot

We willen, mede namens de kinderen, graag onze dank uitspreken aan alle mensen, instellingen, kerken en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen en ons werk steunen door middel van financiële giften of inzet van tijd en middelen.

Voor verdere informatie over Het LindA Project verwijzen wij u naar onze website: www.hetlindaproject.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd telefonisch of schriftelijk contact met ons opnemen.  Het LindA Project:
 verzorging en onderwijs voor weeskinderen in Noord Oeganda

 Contactgegevens:
 
 E-mail: info@hetlindaproject.nl
 Website: www.hetlindaproject.nl
 
 Adres/Secretariaat:
 Het LindA Project
 P/a Roosendaalstraat 7
 5224 XM 's-Hertogenbosch
 Tel. nr. 06 266 11 857
 Bankgegevens:

 ING rek.nr.: 111.049
 IBAN: NL02INGB0000111049
 BIC: INGBNL2A

 of:
 Rabobank rek.nr.: 38 63 37 675
 IBAN: NL32RABO0386337675
 BIC: RABONL2U
Het LindA Project staat ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Ook staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34133547